thumbnail

1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podręcznik, będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o bezpiecznych i higienicznych sposobach wykonania pracy w salonach fryzjerskich. Wiedzę tą będziesz wykorzystywał w szkole przy realizacji wszystkich modułów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. W przyszłości zdobytą wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał na kursach BHP.
thumbnail

6. Prowadzenie korespondencji biurowej

Podręcznik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia korespondencji biurowej, z jakimi można spotkać się nie tylko w pracy w biurze, ale i sytuacjach życia codziennego. Poradnik zawiera wykaz umiejętności, które należy opanować, aby sprawnie redagować pisma.Meneger strony: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.